ภาพกิจกรรม

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ขึ้น ในวันที่ 16 -17 มกราคม 2558  ณ วังมนัสรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีนักเรียนระดับชั้น G.7 – G.11 เข้าร่วมประมาณ 100 คนพร้อมคุณครูไทยและต่างชาติ  Read more

วันครอบครัวศรีวิกรม์

  คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีวิกรม์/วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ เป็นประธานในงาน "วันครอบครัวศรีวิกรม์" ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 15  มกราคม 2558 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ Read more

วันเด็กปี 2557

  โรงเรียนศรีวิกรม์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558  ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับประถมศึกษา และการแสดงดนตรีของชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนต่างสนุกสนานกับการเล่นเกมส์  การตอบปัญหา   Read more

บันทึกความตกลงร่วมระหว่างสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยและสถาบัน Kukkiwon

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยคุณพิมล  ศรีวิกรม์  นายกสมาคมฯ และ ตัวแทนจากสถาบันเทควันโด Kukkiwon  จากประเทศเกาหลี ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ที่ SK HAll อาคาร 40 ปี ศรีวิกรม์ฯ   Read more

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

(30 ตุลาคม 2557) ตัวแทนคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนศรีวิกรม์ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT)  Read more

โตไปไม่โกง

เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร "โตไปไม่โกง" คณะครูโรงเรียนศรีวิกรม์ ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6ได้ เข้าร่วมอบรมการจัดหลักสูตรดังกล่าวที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เมื่อวันที่14-15 ตุลาคม 2557  Read more

ถวายพระพร

(8 ตุลาคม 2557) คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่ ชมรมผู้ปกครอง และศิษย์เก่า โรงเรียนศรีวิกรม์ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อาคารศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ขอพระองค์ทรทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  Read more

The Heart of Giving

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ผู้แทนของมูลนิธิศุภนิมิตมารับกล่องบริจาคโครงการ‘The Heart of Giving’ที่นักเรียนศรีวิกรม์ร่วมกันบริจาคให้แก่มูลนิธิฯเพื่อช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในโครงการอุปการะเด็ก (Child Sponsorship) Read more

กิจกรรม EP Assembly

  (19 กันยายน 2557) โรงเรียนศรีวิกรม์จัดกิจกรรม EP Assembly เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มและการแสดงจากนักเรียน พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ในแต่ละชั้นเรียนอีกด้วย  Read more

นักเรียนชั้น K.1- K.3 EP และ IP ทัศนศึกษา

(19 กันยายน 2557) นักเรียนชั้น K.1- K.3 EP และ IP ทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์ เด็กๆได้เที่ยวสวนสัตว์เปิด ซาฟารีปาร์ค และดูโชว์สิงโตทะเล โชว์ช้าง และลิงอุรังอุตัง  Read more

งาน Enfa BRAIN EXPO

(15 กันยายน 2557) นักเรียนชั้น K.2 EP และ K.2 IP เข้าร่วมกิจกรรมในงาน Enfa BRAIN EXPO ที่ Paragon Hall, Siam Paragon ซึ่งกิจกรรมจะเน้นส่งเสริมพัฒนาการสมอง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ฉลาดเรียนรู้ 2.ฉลาดสื่อสาร 3.ฉลาดอารมณ์ และ 4.ฉลาดเคลื่อนไหว Read more

อบรมหลักสูตร JA Insure your Success

(12 กันยายน 2557) นักเรียนชั้น G.12 SM IP และ G.12 S CC เข้าร่วมอบรมหลักสูตร JA Insure your Success (การประกันความสำเร็จของคุณ) กับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ที่อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์  Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

(12 กันยายน 2557) ผอ.อัญชลี ภู่ประเสริฐ อ.พัชรินทร์ แก้วมาเมือง และ อาจารย์ฟาริดา บุญมาเลิศ ร่วมแสดงความยินดีกับ น้องน้ำมนต์-น.ส.กมลเพชร พุทธวรคุณ น.ส. ชนนิกานต์ เกียรติเทพขจร และ น.ส.พลอยไพลิน ฮะกิม ศิษย์เก่าคนเก่งจากโรงเรียนศรีวิกรม์ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2557  Read more

Entertainment Seminar

(12 กันยายน 2557) นักเรียนชั้น G.10 และ G.11 หลักสูตร SuperStarเข้าร่วมกิจกรรม Entertainment Seminarร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดย MR.LEE WOO CHANG คณบดี และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย KhunHeeประเทศเกาหลี  Read more

ทัศนศึกษา G.5-6 EP

(10 กันยายน 2557) นักเรียน G.5-6 EP ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศดอนเมือง และ เรียนรู้ความเป็นมาของการเงินและการคลังของประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย  Read more

ถ่ายรายการกด Like วัยทีน

(10 กันยายน 2557) รายการกด Like วัยทีน ออกอากาศทางช่อง 11 NBT สัมภาษณ์นายธฤต ทองชุมสิน นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนศรีวิกรม์ และ โค้ชกิตติพงศ์ เพ็งพานิช ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ ร.ร.ศรีวิกรม์/ทีมชาติไทย  Read more

ทัศนศึกษา G.1 - G.6 IP

( 9กันยายน 2557 ) นักเรียนชั้น G.1 - G.6 IP ไปทัศนศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และเรียนรู้จากนอกห้องเรียน  Read more

ทัศนศึกษา G.4 EP

(5 กันยายน 2557) นักเรียนชั้น G.4 EP ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี และ เรียนรู้การทำขนมไทยและวิถีเกษตรที่ คลองลัดมะยม เขตหนองจอก กทม.  Read more

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในวัยเยาว์   แผนกอนุบาล โรงเรียนศรีวิกรม์ได้จัด กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 โดยมีฐานกิจกรรม 5 ฐาน Read more

G.3 EP ทัศนศึกษา

(3 กันยายน 2557) นักเรียนชั้น G.3 EP ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิมทอมป์สัน และ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Read more

ไมโล ฟุตซอล แชมเปี้ยนส์ 2014

(31 สิงหาคม 2557) ทีมนักกีฬาฟุตซอล ของโรงเรียนศรีวิกรม์ เข้าร่วมแข่งขัน "ไมโล ฟุตซอล แชมเปี้ยนส์ 2014" ในรายการไมโล จูเนียร์ แชมเปี้ยนส์ Read more

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

( 27สิงหาคม 2557 )โครงการทัศนศึกษาเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่งาน open house คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) Read more

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

( 27สิงหาคม 2557 )โครงการทัศนศึกษาเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่พิพิธภัณฑสถานธรณีวิทยา ปทุมธานี  Read more

นักเรียน SuperStarร่วมพิธีครอบครู ไหว้ครู

(26 สิงหาคม 2557) นักเรียนหลักสูตร Super Star ชั้น G.10 และ G.11 ร่วมพิธีครอบครู ไหว้ครู ที่Superstar College of Asia  Read more

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ SLEP

(22 สิงหาคม 2557) นักเรียนชั้น G.7-G.12 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ SLEP (Secondary Level English Proficiency Test) เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล Read more

ชมรม SK Waveฟังบรรยายพิเศษ

(22 สิงหาคม 2557) อาจารย์ปิงปิง - วทัญญู นิวัติศัยวงศ์ อาจารย์จาก SuperStar Academy (เคยเป็นดีเจ Fat Radio, นักดนตรีวง Monotone) เข้ามาเป็นวิทยากรพิเศษเล่าประสบการณ์การจัดรายการวิทยุให้นักเรียนชมรม SK Wave  Read more

ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

(20 สิงหาคม 2557) นักเรียนอนุบาลชั้น K.2 EPและ IP ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ โดยเด้กๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องบิน ชมนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวของกิจการกองทัพอากาศ Read more

ถ่ายรายการโครงการฟาร์มไส้เดือน

(18 สิงหาคม 2557) คุณทยา ทีปสุวรรณ ผู้จัดการโรงเรียน ให้สัมภาษณ์รายการกด Like วัยทีน (ออกอากาศทางช่อง 11 NBT) เกี่ยวกับโครงการฟาร์มไส้เดือน Read more

ถ่ายรายการเกษตรฮอตนิวส์

(14 สิงหาคม 2557) รายการเกษตรฮอตนิวส์ ช่อง 3 สัมภาษณ์อาจารย์อัญชลี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งสัมภาษณ์อาจารย์ และ นักเรียนเกี่ยวกับฟาร์มไส้เดือน ภายใต้โครงการเกษตรกลางกรุง  Read more

วันแม่แห่งชาติ 2557

(7 สิงหาคม 2557) โรงเรียนศรีวิกรม์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น โดยมีการรำถวายพระพร การกล่าวอาศิรวาท ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Read more

Srivikorn International Fair

(วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2557) โรงเรียนศรีวิกรม์จัดงาน  Srivikorn Fair กิจกรรมเรียนปนเล่นเป็นความรู้กับกิจกรรมที่น่าสนใจและสนุกสนาน ภายในงานมีการแสดงผลงานและการประกวดต่างๆมากมาย  Read more

เปิดโลกสู่อินเตอร์แรค

24 สิงหาคม 2557 โรงเรียนศรีวิกรม์เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม"เปิดโลกสู่อินเตอร์แรค" ประจําปีบริหาร 2557-2558 ณ SK Hall โรงเรียนศรีวิกรม์ Read more

สวนสวยด้วยมือเรา

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ฝ่ายอนุบาลได้จัดกิจกรรม “สวนสวยด้วยมือเรา” เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน และครู Read more

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่18 สิงหาคม 2557อาจารย์อัญชลีภู่ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ SK Hall อาคาร 40ปี ศรีวิกรม์ Read more

ครอบครัวจิตอาสา : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จากกิจกรรมครอบครัวจิตอาสา ที่ทางโรงเรียนศรีวิกรม์จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ครอบครัวจิตอาสาทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ โดยช่วยกันคนละไม้คนละมือสร้างฝายชะลอน้ำ ลำน้ำมวกเหล็ก ณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี Read more

คิดส์ไลน์ นักข่าวรุ่นจิ๋ว เด็กคิด เด็กรายงาน

(5 สิงหาคม 2557) นักเรียนชั้น G.1-G.6 เข้าร่วมกิจกรรม "คิดส์ไลน์ นักข่าวรุ่นจิ๋ว เด็กคิด เด็กรายงาน" จัดกิจกรรมโดยรายการคิดส์ไลน์ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว Read more

การซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 1 สิงหาคม 2557โรงเรียนศรีวิกรม์และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ จัดซ้อมอพยพหนีไฟ สาธิตการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในอาคาร และสาธิตการใช้ถังดับเพลิง Read more

การแข่งขันวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 จัดการแข่งขันวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น G.1 - G.11 โดยหน่วยงาน MASMO (Malaysia ASEAN Science and Maths Olympiad). Read more

นิทรรศการภาษาจีนกลางสำหรับผู้เริ่มเรียนครั้งที่ 3

         เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 อาจารย์อัญชลี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิกรม์กล่าวต้อนรับคณะจัดงานและผู้เข้าชม "นิทรรศการภาษาจีนกลางสำหรับผู้เริ่มเรียนครั้งที่ 3" ณ SK Hall โรงเรียนศรีวิกรม์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่ม Facebook ภาษาจีนกลางสำหรับผู้เริ่มเรียน โดยมี คุณกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี   Read more

เดินรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการต้านยาเสพติด

         วันที่ 5 สิงหาคม 2557 โรงเรียนศรีวิกรม์ร่วมกิจกรรม "เดินรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการต้านยาเสพติด" จัดโดยสำนักงานเขตคลองเตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีการดำเนินการดูแลและแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งสร้างศักยภาพของชุมชนเพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเพสติดในพื้นที่เขตคลองเตย และเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน จัดขึ้นที่สวนเบญจสิริถึงแยกอโศก Read more

บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

(31 กรกฎาคม 2557) อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนศรีวิกรม์ ร่วมบริจาคโลหิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Read more

บรรยายพิเศษ เรื่อง จุดประกายสมองให้สํานึกรักการอ่าน

(30 กรกฎาคม 2557) ห้องสมุดจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง จุดประกายสมองให้สํานึกรักการอ่าน ให้แก่นักเรียนชั้น G.1- G.9 ณ ห้อง Mini Theater Read more

วันภาษาไทย

  วันที่ 29 - 31 ก.ค. 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  แนะแนวการศึกษาและสัปดาห์ห้องสมุด  ในงานมีกิจกรรมเล่านิทานหลายภาษา Read more

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

(24 กรกฎาคม 2557) ตัวแทนคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนศรีวิกรม์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล Read more

Reader Walk Rally

( 22 กรกฎาคม 2557) โรงเรียนศรีวิกรม์ร่วมกัยบริษัทนานมีบุ๊คส์ จัดกิจกรรม Reader Walk Rally : แฟนพันธุ์แท้ตะลุยอาเซียน Read more

ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4

วันที่ 22-23 ก.ค. 57 โรงเรียนศรีวิกรม์จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ณ วัดธรรมมงคล บางจาก กทม. Read more

นิตยสาร Men's Health

  นิตยสาร Men's Health จัดกิจกรรมแข่งขันว่ายน้ำและ แข่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ สาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโดยโค้ชเจี๊ยบ-กิตติพงษ์ เพ็งพานิช (ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ ร.ร. ศรีวิกรม์ /  ทีมชาติไทย) Read more

Grand Assembly

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 แผนกมัธยม IP และ CC จัดงาน Grand Assembly เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านต่างๆ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่นของแต่ละห้องเรียนสนุกสนาน   Read more

SK Congratulations 2014

(17 กรกฎาคม 2557) กิจกรรม SK Congratulations 2014  เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนศรีวิกรม์ ปีการศึกษา 2556 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ Read more

เปิดเวทีสู่ดวงดาว

         วันที่10 กรกฎาคม 2557 คุณทยา ทีปสุวรรณ ผู้จัดการโรงเรียน และ คุณพิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ออเคสตร้า อินเวสเตอร์ กรุ๊ป เป็นประธานเปิดงาน "เปิดเวทีสู่ดวงดาว" โดยเป็นการเปิดใช้งานพื้นที่ชั้น 6 อาคารเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ เป็นเวทีที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้นได้แสดงความสามารถด้านดนตรีและการแสดง มีการแสดงจากนักแสดง Friday Special และ การแสดงจากนักเรียนหลักสูตร SuperStar   Read more

แบ่งฝันปันให้น้อง

         เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 57ตัวแทนนักเรียน และครู โรงเรียนศรีวิกรม์ นำตุ๊กตาและหนังสือที่ได้รับจากผู้บริจาคไปมอบให้กับมูลนิธิเด็ก เพื่อนำไปใช้ในโครงการห้องสมุดของมูลนิธิฯ ต่อไป ... ขอขอบพระคุณทุกท่านที่นำตุ๊กตาและหนังสือมาร่วมบริจาคกับโรงเรียนศรีวิกรม์   Read more

พิธีปิดการแข่งขันศรีวิกรม์ บาสเกตบอล อินวิเตชั่นครั้งที่ 16

         วันที่3 กรกฏาคม 57คุณทยา ทีปสุวรรณ ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานปิดการแข่งขันศรีวิกรม์ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น ครั้งที่ 16 โรงเรียนศรีวิกรม์ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ ... พบกันใหม่ปีหน้า ใน ศรีวิกรม์ อินวิเตชั่น ครั้งที่ 17 ค่ะ   Read more

วันสถาปนาโรงเรียนศรีวิกรม์

         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียนศรีวิกรม์ ปีนี้โรงเรียนศรีวิกรม์มีอายุครบ 51 ปี โรงเรียนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อให้สมดั่งปณิธาน ของท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียนที่ว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม"   Read more

พัฒนาภาษาด้วยครอสเวิร์ดและไอคิวเวิร์ดอัพ

         วันที่ 12 – 13 ก.ค. 57 นักเรียนป.6 ม.ต้นและม.ปลายได้เข้าร่วมแข่งขันครอสเวิร์ดและไอคิวเวิร์ดอัพ ในรายการ "แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 29ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว   Read more

ขอแสดงความยินดีกับแชมป์เทควันโด

         ด.ช.วนัส แสงเทียนประไพ (มิก) นักเรียนชั้น Grade 9 (CC) ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด จากการแข่งขันรายการ TrueVisions-The Mall International Taekwondo Championships 2014 By RDC ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์... Read more

ขอแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอลชาย (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี)

        เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2557 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนศรีวิกรม์ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการบาสเกตบอลชิงถ้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (สาธิต มศว) โดยมีทั้งหมด 6 ทีมจาก 6 โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนวัดนวลนรดิศ, โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, โรงเรียนเตรียมอุดมฯ น้อมเกล้า และโรงเรียนศรีวิกรม์ Read more

50 ปีสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนศรีวิกรม์

           วันที่3 กรกฎาคม 57 คุณทยา ทีปสุวรรณ ผู้จัดการโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนศรีวิกรม์ สโมสรเออรี่แอคท์โรงเรียนศรีวิกรม์ และสโมสรอินเตอร์แรคท์ชุมชนกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ประจำปีบริหาร 2557-2558 ... ปีนี้สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนศรีวิกรม์ ครบรอบ 50 ปีแล้ว..โรงเรียนศรีวิกรม์เป็นโรงเรียนแรกในกรุงเทพที่เข้าร่วมสโมสรอินเตอร์แรคท์ Read more

นักเรียน G.11และ G.12 IP เข้าร่วมโครงการ FedEx Express/Junior Achievement International Trade Challenge Workshop

         นักเรียน G.11และ G.12 IP เข้าร่วมโครงการ FedEx Express/Junior Achievement International Trade Challenge Workshop ทึ่โรงเรียนบางกอกพัฒนา เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2557   Read more

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ วง "ไก่แข็ง" นักเรียนชั้น G.10 หลักสูตร SuperStar ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประประกวดวงดนตรี

         ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ วง "ไก่แข็ง" นักเรียนชั้น G.10 หลักสูตร SuperStar ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดวงดนตรีในงาน Beautiful Nightmare Concert ที่ Live house studio (จตุจักร)   Read more

14 มิ.ย. 57 มีพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำลำน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี ให้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

  เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 57 มีพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำลำน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี ให้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ..... ซึ่งเมื่อปีที่แล้วโรงเรียนศรีวิกรม์ ภายใต้โครงการครอบครัวจิตอาสา เคยจัดกิจกรรมพาเด็กๆ ผู้ปกครอง และอาจารย์ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ..... ตอนนี้ฝายสร้างเสร็จแล้วและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน เห็นแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จนี้ Read more

คนเก่งศรีวิกรม์

Prev Next

แชมป์ Bangkok Taekwondo 2014

เด็กชายวนัส  แสงเทียนประไพ G.9 (CC)ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตรจากการแข่งขันเทควันโด Bangkok Taekwondo 2014 Read more

ขอแสดงความยินดีกับแชมป์เทควันโด

ด.ช.วนัส  แสงเทียนประไพ (มิก)  นักเรียนชั้น Grade 9 (CC) ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด  จากการแข่งขันรายการ TrueVisions-The Mall International Taekwondo Championships 2014 By RDC  Read more

ขอแสดงความยินดีกับ น้องแบมแบม - พิณจ์ตราษ์ ศรีสังข์ นักเรียนชั้น G.10

         ขอแสดงความยินดีกับ น้องแบมแบม - พิณจ์ตราษ์ ศรีสังข์ นักเรียนชั้น G.10 หลักสูตร SuperStar ที่ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาซอฟเทนนิส การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 เมืองแพร่เกมส์   Read more

ขอแสดงความยินดีกับน้องโมโต - นิธิกร สมบัติ

ขอแสดงความยินดีกับน้องโมโต - นิธิกร สมบัติธรรม นักเรียนชั้น G.10 หลักสูตร Superstar ที่ได้รับ "รางวัลโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติพิฆเนศวร ประจําปี 2557" Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

(23 ส.ค. 56 ) โรงเรียนศรีวิกรม์เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Read more

ขอแสดงความยินดีกับวนัส แสงเทียนประไพ

  ด.ช.วนัส  แสงเทียนประไพ (มิก) นักเรียนชั้น Grade 9 (CC) ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเทควันโด  Kyoruki ยุวชนชาย  Read more

เด็กหญิงประกายฟ้า ลีฬหานนท์ (G.6)

  ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ประกายฟ้า ลีฬหานนท์ นักว่ายน้ำศรีวิกรม์ที่ทำลายสถิติประเทศไทยในท่าฟรีสไตล์หญิง 400 เมตร  Read more

นายคณิศร เรืองวงษ์ ชั้น ม.6

    ขอแสดงความยินดีกับ นายคณิศร  เรืองวงษ์ ชั้น ม.6 มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับการศึกษา มหาวิทยาลัยโบโลญญา ประเทศอิตาลี ในคณะแพทย์ศาสตร์โดยได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปริญญาตรี – โท- เอกโดย ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้ารับการศึกษาแพทย์เฉพาะทาง ด้านการวิจัยโรคมะเร็ง ซึ่งคัดเลือกโดยคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยโบโลญญา ประเทศอิตาลี Read more

นายธฤต ทองชุมสิน (ม.4)

  ร่วมส่งแรงใจให้ นายธฤต ทองชุมสิน ในการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศบรูไน  Read more

เจ้าหน้าที่

3483978
Today
This Month
Last Month
All days
323
36851
20729
3483978

24-04-2017 15:00